<php _e('Click to Call','call-now'); ?>

CÔNG TY TNHH THANH VIN

Address:

Vp 05, Tầng 24 Khu văn phòng, Tòa nhà Pearl Plaza, Số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Tel:

Tel: (+84)(028) 38999212 - Fax:

E-mail:

info@thanhvinricehusk.com

Website:

http:\\thanhvinricehusk.com

Văn phòng công ty Thanh Vin