<php _e('Click to Call','call-now'); ?>

So sánh hiệu quả kinh tế sử dụng nhiên liệu

So sánh hiệu quả kinh tế sử dụng nhiên liệu

  1. Giá nhiên liệu

 

Loại nhiên liệu

Nhiệt trị

(kcal/kg)

Giá (VNĐ/kg)

tham khảo

 

Dầu nặng (dầu FO)

9.800 – 10.305

21,000

 

Than cục 4

6.500 – 7.500

4,900

 

Than cám

4.000 – 5.000

2,500

 

Củi trấu/trấu

3.500 – 4.200

1.650

 

Củi mùn cưa/dăm bào

4.385-4.700

2.300

 
 

 

* Giả định chọn 1 giá trị nhiệt trị thấp nhất để làm sự so sánh hiệu quả sử dụng, ta có:

 

 

 

Loại nhiên liệu

Lượng nhiên liệu tiêu hao

(kg)

Chi phí cho

1 tấn hơi

 

Dầu nặng (dầu FO)

85.7

1,799,700

 

Than cục 4

129

632,100

 

Than cám

210

525,000

 

Củi trấu/trấu

240

396,000

 

Củi mùn cưa/dăm bào

190

437,000

 
 

 

  1. Hiệu quả:

 

Loại nhiên liệu

Chi phí cho 1 tấn hơi

(vnđ)

Ch/lệch giá trị so 

với củi trấu (vnđ)

Tỷ suất tiêu hao so 

với củi trấu (%)

Dầu nặng (dầu FO)

1,799,700

1,403,700

454

Than cục 4

632,100

236,100

159

Than cám

525,000

129,000

132

Củi thường

420,000

24,000

106

Củi trấu/trấu

396,000

0

0

Củi mùn cưa/dăm bào

437,000

41,000

200

 

*Giả thiết chọn mẫu cho dự án sản xuất trên cơ sở là 1 nồi hơi có năng suất hơi là 2 tấn/h, mỗi ngày làm việc 11h. Ta có bảng tính sau: 396.000đx2x11 = 8.712.000đ; tương đương năng suất đạt 22 tấn hơi và đốt hết 05 tấn nhiên liệu.

 

  1. TÍNH KHẢ THI: 

 

Qua các bảng trên ta thấy rằng việc sử dụng củi trấu giá rẻ làm nhiên liệu thay thế trong công nghiệp là cần thiết và hiệu quả cao. Tuy nhiên, vì nhiều lí do như:  

- Nhiên liệu mới: chưa biết, hoặc chưa quen sử dụng; 

- Thói quen e ngại đầu tư chuyển đổi.

KẾT LUẬN: 

Qua cách thực hiện như trên, nếu có thể thực hiện hợp đồng từ 1 năm ( 12 tháng) với giá như trên thì việc triển khai thực hiện rất khả thi, đem đến lợi nhuận cũng như hiệu quả kinh tế cao khi chuyển đổi nhiên liệu theo phương án từ năng lượng tái tạo góp phần giảm rủi ro cho các Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.

Mặt khác, khi Khách hàng là chủ đầu tư cho toàn dự án thì chúng tôi cam kết thực hiện cung cấp nhiên liệu liên tục và với giá cả cạnh tranh được thỏa thuận theo hợp đồng.