<php _e('Click to Call','call-now'); ?>

CỦI TRẤU ĐẬP


MỤN DỪA

 

MIÊU TẢ:

Được sản xuất từ vỏ của trái dừa bao gồm cả phần bụi xơ dừa (mụn dừa) và sợi xơ dừa (chỉ xơ dừa). Những thành phần này hoàn toàn tự nhiên được dùng với nhiều mục đích khác nhau trong nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp... Đây là sản phẩm hữu cơ, hoàn toàn thân thiện môi trường.

Mụn dừa là nguyên liệu sử dụng trong sản xuất phân bón hữu cơ nhằm gia tăng độ màu mỡ của đất, đặc biệt là đất bạc màu và kém tơi xốp.

CÔNG DỤNG:

  • Cải tạo tình trạng hoang hóa - xơ đồng thời cải thiện độ màu mỡ của đất.
  • Duy trì độ ẩm và tăng dinh dưỡng cho đất.
  • Tăng cường sự thông khí của đất.
  • Thúc đẩy sự phát triển bộ rễ và giúp cây trồng tăng trưởng tốt hơn.
  • Mụn dừa có thể ghép trực tiếp với cây trồng mà không phải qua bất kỳ quá trình xử lý hay sử dụng tác nhân nào khác.